PEDAGOGICKÁ KOMORA

Milé kolegyně a milí kolegové, diskutujme o tom, co nás spojuje.

Tento web je určen všem učitelům, kteří se chtějí podílet na založení pedagogické komory. V současnosti není hlas učitelů jasně slyšet a na jejich zkušenosti není brán zřetel při rozhodování o školství. Učitelé nemají reprezentativní organizaci, která by jednala s ministerstvem školství o chystaných změnách a jejíž zástupci by se účastnili diskuzí v médiích. Často se tak rozhoduje o nás bez nás. Chceme to napravit, a proto zakládáme pedagogickou komoru. Čím více členů bude mít, tím větší váhu získáme. Proto neváhejte a aktivně se zapojte do příprav. Ukažme, že se dokážeme domluvit.

Jak se zapojit:

 • Vyplňte dotazník na tomto webu, abychom věděli, kolik nás je a s čím nám chcete pomoci.
 • Přihlaste se do naší skupiny na Facebooku (denně zde přibývá 50 členů), kde spolu můžeme diskutovat: Pedagogická komora – diskuze: https://www.facebook.com/groups/1487605921279593/
 • Dejte vědět kolegyním a kolegům, že se mohou také zapojit do této iniciativy (řekněte jim to osobně ve škole, napište e-mail pedagogům z jiných škol, sdílejte informace o pedagogické komoře na sociálních sítích…).
 • Napište nám na e-mail (pedagogickakomora@gmail.com), kolik má vaše škola učitelů a kolik z nich by se chtělo stát členem pedagogické komory.

  Plánované kroky:

  1) Zjištění zájmu o členství v pedagogické komoře mezi učiteli
  2) Vznik přípravného výboru pedagogické komory
  3) Založení spolku Pedagogická komora
  4) Prosazení Zákona o Pedagogické komoře ČR (obdobným zákonem je zřízena Česká lékařská komora a další profesní komory v ČR)

  Co dělá pedagogická komora:

 • Zvyšuje prestiž učitelského povolání.
 • Reprezentuje všechny pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ jakožto společensky významnou profesi.
 • Pečuje o kvalitu pedagogické obce (etický kodex učitele, zlepšení podmínek k práci, navýšení prostředků na vzdělávání…).
 • Organizuje diskuze uvnitř komory o tématech, které považují učitelé za důležité.
 • Jedná s ministerstvem školství a dalšími partnery.
 • Účastní se veřejných diskuzí v médiích.  Doporučené stránky:

 • Diskuze o pedagogické komoře (2006)
 • Česká lékařská komora
 • Slovenská komora učiteľov
 • Pedagogická komora ANO – NE?